ANNA EDVALL är den på Linjalen som använder mest färg. Frågar man henne så kan hon väva in pastellrosa, varningsorange och julrött i vilken årsredovisning eller vindkraftsrapport som helst. Om hon får fria händer vill säga. På ett lekfullt sätt skapar hon harmoni mellan typsnitt och form oavsett om det ska vara strikt formellt eller lekfullt spännande. Anna är också den hos oss som är mest intresserad av jakt med stående fågelhundar…

Anna jobbar mest med:
• Design
• Illustrationer
• Webbsidor
• Årsredovisningar och rapporter

ANNA EDVALL
Mobil: 070-220 20 92
E-post: anna@linjalen.com