ANDREAS JOHANSSON är den på Linjalen som har mest rätt. Åtminstone om du frågar honom själv vill säga. Han hittar alltid små korrektur i texter, linjer som hamnat fel eller skrivare som måste underhållas. Förutom det så jobbar han också mycket med tidningsproduktioner, design av foldrar och är en jäkel på att svara i telefon. Han är också den på firman som jagar mest hare med en schwyzerstövare. Helt rätt med andra ord…

Andreas jobbar mest med:
• Design
• Tidningar
• Webbsidor
• Projektledning

ANDREAS JOHANSSON
Mobil: 070-260 90 18
andreas@linjalen.com

Blå Vägen