HELA SVERIGE SKA LEVA

Vi har gjort den nya grafiska profilen för den nationella organisationen Hela Sverige ska leva. De stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden.

Hela Sverige ska leva ger stöd och röst åt Byarörelsen på nationell nivå genom att sprida erfarenheter, stimulera samverkan, bilda opinion och påverka politiken för landsbygden.

Förutom den grafiska profilen jobbar vi även fortlöpande med produktion av grafiskt material för Hela Sverige ska leva.